8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § A Kormány az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 03-09-105950, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 29.), gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja és 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
  2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át kell alkalmazni.
  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.